Slutt på Israel-boikott i bydelene

Israel-boikotten til bydelsutvalgene i Gamle Oslo og Grorud er erklært ugyldig av Oslo bystyre.

Bydel Gamle Oslo og Bydel Grorud gikk i juni inn for en boikott av israelske varer.

Allerede da anbefalte byrådsleder Stian Berger Røsland bydelene å trekke vedtaket om boikott fordi han mente dette var et overtramp.

Rødt og regjeringspartiet SV stemte mot å droppe boikotten, melder NRK.