Gråkallbanen satser millioner

Gråkallbanen vil satse ti millioner kroner på utbedringer.

Blant annet skal hull mellom skinnene fjernes, trær hogges for å få bedre sikt og Hoemsbrua oppgraderes.

Sjefen for banen sier til Adressa at de også vil prøve å få på plass en forandring av trikketraseen i Midtbyen, slik at sporet forlenges inn i Prinsenkrysset.